Vandringslederna

Välkommen att vandra vid Gruvstugan


 

Det finns mycket att se och lära i skogen kring Gruvstugan.

Den som vill utnyttja vandringsleden kan tryggt förlita sig på att inte riskera att "gå vilse". Vägar och stigar är noggrannt röjda och tydligt markerade och märkta. Endera är de försedda med pilar eller också med röda ringar på trädstammar och stenar. Det ena märket är för det mesta väl synligt från det andra. Vandringsleden är fyra kilometer lång. Till en promenad i bekväm takt kan man beräkna en timma. Vill man ta del av all den information som erbjuds längs stigarna, bör tidsåtgången beräknas till det dubbla.

Vandringlederna är öppna året runt

Kostnadsfria guidningar kan bokas

Kontakta Jan-Eric Karlström

Ta på  dig kängorna och vandra iväg

Klicka på känkorna så får du läsa om vandringslederna.

(pdf- fil som öppnas i nytt fönster)

I början av 1800-talet bodde nittio procent av Sveriges befolkning på landsbygden. I de skogar där Gruvstugan nu ligger, har praktiskt taget varenda odlingsbar jordfläck en gång varit brukad som åker eller slåtteräng.

Nu är nästan alla torpen borta. Det verkar som om torparna bara haft sina åkerlappar " till låns" av Skogen och nu har Skogen tagit tillbaka alltsammans. Ibland hittar man skärvor av tegel eller rester av en murstock under mossan. Då vet man, att där bodde en gång en familj som fick sitt levebröd från gruvor, träkol eller från slåtterängarna, åkerlyckorna och de starrbeväxta slåtterkärren.

På den tiden var skogen genomkorsad av stigar. Upptrampade stråk knöt samman torparna med varandra och med skolan, kyrkan och handelsbo´n. Från Tryfalls allmänning i södra delen av Hällestads bergslag ledde en spångad stig till skolan i Ruggestorp. Den stigen gick över vidsträckta blöta mossar, där barnens föräldrar kilometervis hade "spångat" sina barns skolstig. Ett protokoll från en sockenstämma berättar, hur oroliga föräldrarna var för sina barns farliga skolväg. Vargar hade siktats i Sörskaten. Nu, mer är 150 år senare, finns bara små rester kvar av de många stigarna. Några är utbyggda till bilvägar. Andra har blivit djupa traktorspår. Men de allra flesta har försvunnit därför att ingen längre trampar dem.

En stig är en färskvara. En stig måste vandras för att överleva.

I vår tid behöver vi stigarna i skogen, lika väl som våra förfäder behövde dem för 100 år sedan, men av en helt annan anledning. Vi behöver stigar för vårt umgänge med naturen. Vi behöver stigar där vi kan vandra och känna oss trygga och ingen behöver riskera att gå vilse.

Kom till Gruvstugan och använd våra vandringsleder. Trampa trädrötter och stenhällar och känn kontakten med stigens mjuka matta av barr och fjolårsgräs.

Du som vandrar stigarna bevara ett kulturarv. Utan Dig skulle stigarna snart försvinna. Dina fotavtryck är kvittot på stigens betydelse för oss alla.

Utan Din insatts skulle stigen redan ha varit förvandlad till ännu ett trist traktorspår.


En stig kan vara...

men alla stigar har en historia att berätta

Fler än ett tusen vandrare utnyttjar varje år Gruvstugan som utgångspunk för sina skogspromenader på de väl uppmärkta lederna.


Nästa lika många lyssnar under åren i olika sammanhang till berättelserna om Hällestads bergsbönder.

Sagor, sägner och sånger.


Vi i Gruvspelsgruppen berättar om händelser och personer från vår del av Östergötland.

webmaster

 

Copyright ©2011 [Gruvspelet]. Med ensamrätt.

 

Senast uppdaterad    2020-04-04