Skogs- och Bergsbruk

Välkommen till Hällestads Bergslag

 

Här får du lära dig om den gruvliga historien!

Bakom grinden finns massor av intressant läsning om

Finspångs Skogs- och Gruvhistoria

(pdf i nytt fönster)

Gå in genom grinden så får du lära dig mycket mera om Hällestads bergslag

Norrut i skogsbygderna, bortom det centrala Östergötland, skaffade sig kungaätten kontroll över de bönder som behärskade konsten att göra järn. Tillgång till järn var en nödvändig förutsättning för dem som grep efter makten i det Kungarike som nu låg i stöpsleven.

Det järn bergsbönderna tillverkade kallades Osmund. Osmundarna bestod av små järnklumpar som vägde omkring 3 hekto De packades i trätunnor och såldes som ”hundraden.”

I skogarna på gränsen mellan Närke och Östergötland kan man ännu göra alldeles nya fynd av gruvhål, slaggvarp, kolbottnar och hyttruiner. Fynden tyder på att bergsbruk bedrevs här redan på 1200-talet.


Vid den tiden styrdes det framväxande svenska Riket av medlemmar ur en stormannaätt, som hade sitt starka fäste i borgen Näs på den sydligaste udden av Visingsö i Vättern.

Sagorna om Järnbergen har sina rötter i medeltiden. Berättelserna har hämtat stoff i fantasins värld, men innehåller nästan alltid kärnor av sanning.


Ibland kan sanningshalten bekräftas genom påträffade dokument eller genom handfasta fynd uppgrävda ur skogsmarken och åkerjorden.


Det är de spåren vi nu letar efter och det är de fynden vi vill berätta om.I Hällestad påträffades på 1930-talet en silverskatt. Den bestod av arabiska mynt från 800-talet. Silvret i Hällestadsskatten  har kanske använts som betalningsmedel för järn.

Flera av de arabiska mynten ur silverskatten från Hällestad, har små snitt i kanten. Det är ”knivmärken.” Den som tog emot myntet har testat silverhalten. Det var myntets vikt  som räknades, inte valören.webmaster

 

Copyright ©2011 [Gruvspelet]. Med ensamrätt.

 

Senast uppdaterad    2020-04-04