stugan färg

En plats med så mycket historia som
Gruvstugan lever ett eget liv.

Vi i Gruvspelsgruppen hjälper till,
på det sätt vi förmår,
för att göra historien levande.

gruvgubben skriver

Gruvgubben hjälper oss med arkivforskning
och med att förbereda
nästa sommars berättelse vid Gruvstugan.


 

Gruvstugans historia

 

Gruvstugan är det enda hus, som ännu finns kvar av en mängd byggnader med olika funktioner, som växte upp kring Hällestads Storgruva under andra halvan av 1600-talet.

Märkliga händelser hade vid den tiden börjat inträffa i de djupa skogarna i Hällestad.

Läs mer om Gruvstugans historia ...

 


 

 

Gärsgård 1

Gärsgår´n behöver bättras på vid Gruvstugan

Gärsgårn 2

Den gamla regeln gäller:
Finns det gammalt virke som duger?

Gärsgårn 3

Hanken ångkokas för att bli mjuk

Gärsgårn 4

Hanken läggs mellan störarna i två åttor

Gärsgårn 5

En gärsgård ska vara ormatät å jävlahög å räkne sju hot från topp till rot

Gärsgårn 6

Dä frester på.
Gammel som gärsgår´n bruker di säja

 

Det finns mycket att upptäcka och lära även inne i Gruvstugan

 

Stugan inne 6
Stugan inne 2
Stugan inne 1
Stugan inne 11
Stugan inne 10
Stugan inne 12
Stugan inne 4
Stugan inne 5
Stugan inne 9
Stugan inne 13
Stugan inne 3
Stugan inne 7
Stugan inne 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du är besökare