Sigill

Hellesta Bergslags

Sigill

Gilla

Gruvstugan

Facebook

 

Välkomna till de Östgötska Järnbergens äldsta historia

 

 

Vid Gruvstugan i Hällestad har vi i 10 somrar spelat ett

 

"Gruvspel"

 

 

Men efter 10 år kände vi att vi behövde lite ledigt. Därför blev det ingen teater 2016 och 2017

 

 

 

 

Men den 2 juni 2018 blir det urpremiär av

 

 

Det tredje årtiondet av 1900-talet brukar kallas

”Det glada tjugotalet.”

Det var den tid då Europa reste sig ur askan efter det Första Världskrigets fasor. Framtiden verkade ljus och människorna var optimistiska. Vårt land hade undgått att drabbas av förstörelsen. Nu inleddes en tid av återhämtning.

Det är i vågsvallet av händelserna från den tiden, vi inleder berättelsen i vårt teaterstycke. Handlingen utspelar sig i Hällesta´- så klart.

Människorna och scenerierna är så verkliga som de kan bli i vår tolkning av berättartraditionen och de dokument vi påträffat i arkiven. Men allting var givetvis inte präglat av framtidstro, inte ens här, i vårt lugna hörn av världen. Det fanns avigsidor, som väckte oro hos de som försökte se längre än många andra. De växande tätorternas fabriker lockade folk bort från landsbygden. Inledningsvis märktes förändringen inte särskilt mycket. Städerna tog hand om överskottet i ”folkhopen”, men ödelade knappast en enda torpstuga i skogen. Om drängar och pigor flyttade till sta´n kom nya jordhungriga ungdomar i deras ställe. Ännu fanns det inga åkerlappar i skogen som granskogen tagit tillbaka från dem som först nyodlat, brutit sten, grävt diken och satt gärdesgårdar.

Men det växte fram en oro över hur den moderna tiden skulle behandla vårt kulturarv.

De flesta bland alla de som inte lyckats få en egen jordbit att odla skaffade sig istället ett bättre och mera självständigt liv i städerna – eller i U.S.Amerika.

Många fick på så sätt ett större ekonomiskt oberoende än deras föräldrageneration hade haft.

De nya stadsborna avlönades med reda pengar, inte med mat och husrum och ett par smorläderstövlar vartannat år.

Men den trygga gemenskapen på landsbygden gick förlorad och ersattes inte i det mera ovissa livet i städerna.

Vårt lands månghundraåriga kulturarv var hotat.

Förändringar i tänkesätt och attityder utmanade den nedärvda förvissningen om, att alla spelat en roll i den långa raden av generationer, som vandrat före oss genom historien. Det hade varit en tillvaro, där folk kände varandra och envar visste var de kom ifrån och vart de var på väg och vad som skulle hända dem när jordelivet tog slut. Ytligt sett handlar vår berättelse om två personer från vår egen bygd, som älskade sin hembygd och följde sin övertygelse. Men det är en historia som har flera bottnar.

"Framtidsdrömmar"

_________________________________________________________________________________________________

 

Vi håller Öppet Hus vid Gruvstugan två gånger om året (nästa blir den 5 maj) och tar emot besök på Vandringslederna.

 

Besök gärna de intressanta utställningarna inne i Gruvstugan.

 

Du är alltid välkommen till oss.

 

Det vi gör, gör vi för alla som vill vara med.

 

Vår målsättning är att levandegöra historien kring den gamla Bergslagen i Hällestad.

 

Vandringslederna är öppna året runt.

 

Kostnadsfri bokning kan bokas

 

Kontakta Jan-Eric Karlström

 

 

_______________________________________________________________________________

Våra huvudsponsorer är

Se vad Hällesta' Buss har att erbjuda

webmaster

 

Copyright ©2011 [Gruvspelet]. Med ensamrätt.

 

Senast uppdaterad 2018-02-10